העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 24.04.2014

תסדיר: 2014-04-24

מס הכנסה

דיבידנד בגין מניות בכורה שהוקצו הינו חלק מהתמורה

♦ בעל המניות היחיד במערערת, חברת תהודה השקעות וניהול בע"מ, הינו מר מוני פלר. פלר החזיק ב-34.3% מהון המניות של חברות תמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מ ותמורה יעוץ פנסיוני בע"מ (להלן:"חברות תמורה"). בשנת 1999 העביר פלר, בהתאם לסעיף 104א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), את מלוא זכויותיו בחברות תמורה למערערת.

אין חובה לנהל ספרים בגין הכנסות מגניבה (הירשזון)


♦ המערער, כיהן כיו"ר הסתדרות העובדים הלאומית (להלן: "הע"ל") וחבר כנסת בין השנים 1995 – 2005.

תושבות – מבחן מרכז החיים – אובייקטיבי וסובייקטיבי

♦ פקיד שומה תל אביב 3 (להלן: "המשיב") קבע למערער שומה לפי מיטב השפיטה בצו לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), וחייב את המערער בתוספת הכנסה מהפרשי הון, בסכום של 3.5 מיליון ש"ח כשהוא מחולק לשתי שנים: 2005 ו-2006, וזאת לאחר שנדחתה טענתו העיקרית של המערער בהשגתו, לפיה הוא אינו חייב בתשלום מס משום שהוא אינו תושב ישראל אלא תושב רומניה.

מיסוי רווחי לווה כתוצאה מייסוף מטבע

♦ המערערת מכרה חלקה בקניון ואת מניותיה בחברת ניהול בתמורה ל-31 מליון $.

הליך ניסיוני של רשות המיסים: פתיחת משרדי שומה בשעות אחר הצהריים

 
♦ ביום 3.3.13 הודיע דן פלד, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המיסים, ללשכות המייצגים, על: שינויים בשעות קבלת קהל במשרדי השומה ירושלים 3, תל אביב 5, באר שבע וחיפה, ובמוקדי הטיפול הראשוני בקרית הממשלה בת"א ובירושלים

אי הכרה בהפסדי הון של הפועל תל אביב (רפאל עגיב)

♦  המערערת עוסקת במתן שירותי ייעוץ וניהול לעסקים, והיא נמצאת בבעלותו המלאה של רפאל עגיב (להלן: "הנישום"). המערערת מחזיקה במניותיהן של שלוש חברות: ממניות חברת מועדון כדורגל הפועל תל אביב בע"מ (להלן: "הקבוצה או "הפועל ת"א"), ממניות חברת נכסי אתכע בע"מ (להלן: "אתכע"), ממניות חברת שארפר אימג׳ בע"מ (להלן: "שארפר").

ביהמ"ש: פתיחת שומה – רק במקרים חריגים ומיוחדים

 ♦  בשנת 2001 הוקצו למערער 700,000 אופציות לרכישת מניות חברת האם של חברתו. ביום 22.10.01 ניתן אישור של רשות המיסים להקצאת האופציות לעובדי החברה במסלול "ליד 102" שעל פיו כל רווח של העובדים מהאופציות שהוקצו להם על פי התוכנית או בגינה, יראה כהכנסת עבודה שהופקה בישראל וישולם בגינה המס המלא החל על הכנסת עבודה בישראל.

יורשים של נכה אינם זכאים לפטור ממס שהגיע לנכה

 ♦  מדובר בערעור אשר תכליתו בקשת החלת פטור שניתן לנכה, לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (פטורים ממס) (להלן: "הפקודה"), ליורשי נכה שנפטר בשנת 2006 והיה זכאי לפטור מכח הסעיף דלעיל. המערערת הינה אלמנתו והיורשת היחידה של אברהם פורת ז"ל (להלן: "המנוח") אשר היה מועסק כשכיר בבנק הבינלאומי במשך יותר מ-28 שנה.

רכישת מניות ומוניטין?

 ♦ המערערת הינה חברת ביטוח, העוסקת בכל ענפי הביטוח, ומוחזקת בבעלות מלאה של חברת "כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ", שהינה חברה ציבורית. ערעור זה עוסק בשלוש עסקאות שביצעה המערערת לרכישת מניות שלוש חברות לניהול קרנות פנסיה. בדיווחיה למשיב טענה המערערת, כי בעסקאות אלו רכשה לא מניות בלבד, אלא רכשה גם נכס נוסף הנלווה למניות - מוניטין.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן